Om oss

Om företaget

Välkommen till Recover – ett mångsidigt företag som alltid vill vara bäst inom våra områden. Vi arbetar varje dag hårt för att kunna erbjuda våra kunder de bästa tänkbara lösningar till konkurrenskraftiga priser. Vi har genom åren vuxit oss stora och är idag en ledande aktör i hela Norden. Detta har vi uppnått genom att arbeta fokuserat och alltid ta nya steg i rätt riktning.

Vi arbetar med modern och kvalitativ utrustning

Vår erfarna och kunniga personal utför håltagning med hjälp av modern och kvalitativ utrustning som ger oss möjlighet att arbeta snabbt, effektivt och säkert. Vi kan erbjuda en rad tjänster inom bland annat rivning, sanering med mera, alltid utförd av av kompetent och relevant utbildad personal. Finns det uppdrag inom dessa ofta komplicerade och kunskapskrävande områden som är omöjliga för privatpersoner att utföra. Med rätt utrustning och kunskap går arbetet smidigt.

Håltagning

Vi följer gällande lagar inom arbetsmiljö med mera

Våra medarbetare följer självklart gällande lagstiftning inom arbetsmiljö och vi har alla de certifikat som krävs för att utföra håltagning i alla material. Vi har även ADR-intyg som ger oss tillstånd att transportera farligt avfall.

Vårt övergripande mål är kundtillfredsställelse – att alla utförda arbeten ska generera nöjda kunder. Detta uppnås genom tillgänglighet, effektiv service och fokus på kvalitet när kundens behov uppstår – oavsett tid på på året eller dygnet. Att anlita oss betyder trygghet i form av relevant kompetens, pålitliga leverantörer samt höga krav på miljö, arbetsmiljö och etik. Nöjda kunder kommer tillbaka – därför stämmer vi alltid av med kunden genom elektroniska kundundersökningar, personliga möten och kontinuerlig återkoppling.

Vi gör mer än håltagning – våra övriga tjänster

Vatten och avlopp

 • Rensning av avlopp
 • Fettavskiljare
 • Relining, rörinspektion, stamspolning med mera

Sanering

 • Asbest
 • Mögel
 • Radon
 • Klotter
 • Elektronik
 • Kemikalier
 • PCB
 • Ventilationssystem

Rivning

 • Lättrivning
 • Tungrivning
 • Totalrivning

 

Marknadsledande inom håltagning, sanering och rivning mm